"/>
 
ΠΡΩΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
ΑΝΟΥΚ
ΕΒΓΑΛΕ
 
 
 
2
ΓΚΙΛΤ. ΠΡΙΝΣΕΣ
ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ
 
 
 
3
ΕΞΤΡΙΜΛΥ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
4
Κ. ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
5
ΚΡΟΣ ΑΠ
ΕΒΓΑΛΕ
 
 
 
6
ΜΠ. ΑΚΟΛΕΪΝΤ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
7
ΧΑΙΡΕΣΤΡΑΤΗ
ΣΙΔΕΡΑ
 
 
 
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΠΡΩΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
ΧΙΣΤΟΡ. ΙΒΕΝΤ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
2
ΒΟΛΒΗ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
3
ΡΙΦΑΛΤΖΕΝΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
4
Γ. ΓΟΥΟΡΝΤΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
5
ΜΑΪ ΛΟΥΣΙΛ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
6
Μ. ΑΝΤΟΥΑΝΕΤ
ΕΒΓΑΛΕ
 
 
 
7
ΠΟΡΤΑ ΡΟΖΑ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
2
ΚΟΥΪΝΤΕΟ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
3
ΠΑΡΤΙΣΙΠΕΪΤ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
4
Α. ΓΟΥΟΚ. ΧΙΕΡ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
5
ΤΟΡΚ ΜΑΟΥΝΤ.
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
6
ΙΝΧΕΡΕΝΤ ΒΑΪΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
7
ΕΛΕΥΘΕΡΟΝΙΚΟΣ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
8
ΚΑΟΥΝΤΥ ΣΟΟΥ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
9
ΚΟΒΕΡ ΤΣΑΡΤΖ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
ΤΡΙΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
ΜΟΥΤΑΜΑΚΙΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
2
ΝΑΣΜΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
3
ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
4
ΤΑΡΑΓΚΟΝ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
5
ΠΟΣΤΜΠΑΝΚ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
6
ΣΟΥΪΤ ΠΡΑΛΙΝ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
7
ΚΡΟΥΣ/ΝΤΙΝΓΚ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
8
ΠΕΡΣΕΑΣ
ΣΙΔΕΡΑ
 
 
 
9
Σ. ΙΝ ΧΑΝΤ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
ΠΕΜΠΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
ΑΛΜΑΖ
ΣΙΔΕΡΑ
 
 
 
2
ΔΕ ΝΤΡΗΜ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
3
ΚΟΜΠΛ/ΣΣΙΟΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
4
ΜΙΝΩΑΣ
ΣΙΔΕΡΑ
 
 
 
5
ΠΕΡΠΛ ΧΑΡΤ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
6
ΜΕΣΣΗΝΗ
ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ
 
 
 
7
ΜΙΣ ΕΥΗ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΕΚΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
ΓΙΟΥΤΟΚΙΝΤ/ΜΗ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
2
ΑΣΤΕΡΙΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
3
ΖΙΓΓΥ ΣΤΑΡΜ.
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
4
ΜΕΝΤΙΣ. ΝΤΡΗΜ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
5
ΧΑΒΙΛΝΤΑΡ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
6
ΟΝΟΡΑΜΠΛ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΕΚΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΕΒΔΟΜΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
ΣΤΡΕΪΝΤΖ/ΝΑΪΤ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
2
ΜΠΛ. ΤΕΜΠΕΡΑ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
3
Ν. ΤΖΕΝΕΡ/ΣΟΝ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
4
ΑΠΗΛΙΝΓΚ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
5
ΚΟΛΟΡ. ΝΤΡΗΜ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
6
ΣΑΛΑΑΣΕΛ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
7
ΦΙΛΝΤ. ΟΦ ΠΛΕΪ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
8
ΟΥΡΜΠ. ΣΟΟΥΛ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΕΒΔΟΜΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
 
Ζωντανή Παρουσίαση Προγνωστικά (Με εκτύπωση) Ενημέρωση Αποσύνδεση